Categorie archieven: Conflictbemiddeling

Uit de praktijk: onder bewindvoering
Een jong stel heeft een paar jaar een serieuze relatie met elkaar gehad. Ze zijn niet getrouwd, ze hebben geen samenlevingscontract opgesteld, en hebben helemaal niets vastgelegd. Tijdens deze relatie is een dochtertje geboren.
Hoewel de onderlinge relatie inmiddels is verbroken, gaan beide ouders nog steeds als zeer goede vrienden met elkaar om.
De omgangsregeling met hun dochtertje, en haar kosten voor opvoeding en verzorging wordt in goed onderling overleg door beide ouders afgestemd.
Helaas wordt één van de ouders onder bewindvoering geplaatst.
De aangestelde bewindvoerder eist van de ouders, dat er op korte termijn een convenant met een deugdelijke kinderalimentatieregeling wordt opgesteld.
Beide ouders zoeken contact met Quickmediator, en na een vrijblijvend kennismakingsgesprekje worden gezamenlijk de door de bewindvoerder gevraagde documenten door Quickmediator opgesteld.
De ‘bewindvoering’ zal naar verwachting slechts een paar jaar duren. Om die reden helpt Quickmediator de ouders met twéé aparte kinderalimentatie  berekeningen:
– Eén tijdens de ‘bewindvoering’, omdat het inkomen van de desbetreffende ouder op dit moment vrijwel nihil is.
– Eén na afloop van de ‘bewindvoering’, omdat de desbetreffende ouder dan een volledig inkomen ontvangt.
Het gevraagde convenant en de berekeningen worden door de ouders ingediend bij de bewindvoerder.
De reactie van de bewindvoerder is uitzonderlijk.
Hij is stellig van mening dat er tijdens de ‘bewindvoering’ helemaal geen financiële ruimte bij deze ouder is voor het betalen van kinderalimentatie, en eist van de ouders nieuwe berekeningen met een ‘nihil bedrag’ aan kinderalimentatie.
Uiteraard heeft Quickmediator beide ouders in deze discussie geholpen.

De bewindvoerder is gewezen op het ‘wettelijk minimum bedrag’ aan kinderalimentatie én het feit dat het belang van het welzijn van het minderjarig kind zwaarder weegt dan het belang van de schuldeisers.
Nieuwe berekeningen blijken dan toch niet meer nodig.

Conclusie:
Door onvoorziene omstandigheden is het soms nodig om de omgangsregeling of kinderalimentatie aan te passen.
Neemt u in dat geval gerust contact met mij op.
Tijdens een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprekje licht ik graag onze werkwijze en de mogelijkheden toe.

Per 2015 treedt de ‘Wet hervorming kindregelingen’ in werking. Doordat het fiscale voordeel bij het betalen van kinderalimentatie gaat vervallen, kan de draagkracht van de alimentatiebetaler minder worden. Tijd om de alimentatieafspraken opnieuw te bekijken. Lees verder Kinderalimentatie niet aftrekbaar

Als Quickmediator heb ik inmiddels tientallen mediations naar tevredenheid van cliënten afgewikkeld. Dat zijn niet alleen zakelijke conflicten, ook zijn er burenruzies en culturen kunnen botsen. Een van de redenen dat mijn bemiddeling succesvol is, is mijn jarenlange ervaringen in de aannemerij in het buitenland. Zo ben ik tijdens mijn werk in Saoedi-Arabië geconfronteerd met diverse geloofsovertuigingen en verschillende levensstijlen. Lees verder Burenruzie en cultuurverschillen

Op 8 oktober 2014 vond opnieuw een landelijke bijeenkomst van Quickmediators plaats. Op deze bijeenkomsten kunnen de Quickmediators de ervaringen uit de praktijk met elkaar bespreken. Dit keer stonden wij als mediator stil bij de vraag of wenselijk is om een clausule voor social media in een echtscheidingsconvenant op te nemen. Lees verder Kennisdeling als mediator

Ook voor relatiebemiddeling

In iedere relatie komen spanningen, ergernissen en ruzies voor die de verhouding onder druk kunnen zetten. Dit hoeft zeker niet het einde van een relatie te betekenen. Maar als je door alle emoties de oplossing niet meer ziet, kan relatiebemiddeling door een neutrale mediator uitkomst bieden. Lees verder Ook voor relatiebemiddeling