Per 2015 treedt de ‘Wet hervorming kindregelingen’ in werking. Doordat het fiscale voordeel bij het betalen van kinderalimentatie gaat vervallen, kan de draagkracht van de alimentatiebetaler minder worden. Tijd om de alimentatieafspraken opnieuw te bekijken.
De hoogte van het kinderalimentatiebedrag is gebaseerd op de behoefte van de kinderen en op de draagkracht van de ouders. Deze nieuwe regels kunnen dus aanleiding zijn om de indertijd vastgestelde bedragen eens goed tegen het licht te houden. Wellicht dat er nieuwe afspraken op papier gezet moeten worden.

Laat het niet komen tot een slepende juridische procedure met dure wederzijdse advocaten die elkaar onderling gaan twisten of het bedrag aan kinderalimentatie nu wel of niet aangepast zou moeten worden.  Mediation werkt vele malen sneller, prettiger en voordeliger.
Onder begeleiding van een neutrale Quickmediator bepalen partijen zelf of het bedrag aan kinderalimentatie aangepast moet worden. De Quickmediator legt de nieuwe afspraken vast in een ‘vaststellingsovereenkomst’. Dat is een juridisch document waar beide partijen zich aan te houden hebben.

Wilt u de indertijd afgesproken alimentatiebedragen aangepast hebben?
Neemt u gerust contact met mij op of met één van mijn collega Quickmediators.
Tijdens een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek licht ik graag onze werkwijze en de mogelijkheden toe.