Alle berichten van Annet van Essen

Uit de praktijk: onder bewindvoering
Een jong stel heeft een paar jaar een serieuze relatie met elkaar gehad. Ze zijn niet getrouwd, ze hebben geen samenlevingscontract opgesteld, en hebben helemaal niets vastgelegd. Tijdens deze relatie is een dochtertje geboren.
Hoewel de onderlinge relatie inmiddels is verbroken, gaan beide ouders nog steeds als zeer goede vrienden met elkaar om.
De omgangsregeling met hun dochtertje, en haar kosten voor opvoeding en verzorging wordt in goed onderling overleg door beide ouders afgestemd.
Helaas wordt één van de ouders onder bewindvoering geplaatst.
De aangestelde bewindvoerder eist van de ouders, dat er op korte termijn een convenant met een deugdelijke kinderalimentatieregeling wordt opgesteld.
Beide ouders zoeken contact met Quickmediator, en na een vrijblijvend kennismakingsgesprekje worden gezamenlijk de door de bewindvoerder gevraagde documenten door Quickmediator opgesteld.
De ‘bewindvoering’ zal naar verwachting slechts een paar jaar duren. Om die reden helpt Quickmediator de ouders met twéé aparte kinderalimentatie  berekeningen:
– Eén tijdens de ‘bewindvoering’, omdat het inkomen van de desbetreffende ouder op dit moment vrijwel nihil is.
– Eén na afloop van de ‘bewindvoering’, omdat de desbetreffende ouder dan een volledig inkomen ontvangt.
Het gevraagde convenant en de berekeningen worden door de ouders ingediend bij de bewindvoerder.
De reactie van de bewindvoerder is uitzonderlijk.
Hij is stellig van mening dat er tijdens de ‘bewindvoering’ helemaal geen financiële ruimte bij deze ouder is voor het betalen van kinderalimentatie, en eist van de ouders nieuwe berekeningen met een ‘nihil bedrag’ aan kinderalimentatie.
Uiteraard heeft Quickmediator beide ouders in deze discussie geholpen.

De bewindvoerder is gewezen op het ‘wettelijk minimum bedrag’ aan kinderalimentatie én het feit dat het belang van het welzijn van het minderjarig kind zwaarder weegt dan het belang van de schuldeisers.
Nieuwe berekeningen blijken dan toch niet meer nodig.

Conclusie:
Door onvoorziene omstandigheden is het soms nodig om de omgangsregeling of kinderalimentatie aan te passen.
Neemt u in dat geval gerust contact met mij op.
Tijdens een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprekje licht ik graag onze werkwijze en de mogelijkheden toe.

Scheiden is altijd pijnlijk. Zeker als er kinderen in het spel zijn. Niemand wil dat zij de dupe worden van een conflict tussen de ouders. Als mediator verlies ik natuurlijk ook de belangen van die kinderen niet uit het oog. En wanneer ik, zoals laatst, dan als dank een tekening van ze krijg, heb ik het goed gedaan. Met mediation komen we er samen uit.

Eindelijk met pensioen! Maar.. pensioen blijkt niet voor iedereen een gelukkige omstandigheid.
Een echtpaar, waarbij beiden een drukke baan hebben gehad met wisselende, onregelmatige dienstroosters, gaat met pensioen. Er is nu eindelijk tijd om eens samen dingen te gaan doen.
Maar wat blijkt? Door hun drukke arbeidsverleden zijn zij in de loop der jaren uit elkaar gegroeid. Er zijn nauwelijks gezamenlijke interesses meer; hun kinderen zijn allang de deur uit. En het nu dagenlang thuis op elkaars lip zitten begint beiden steeds meer te irriteren.
Het woord ‘scheiden’ is al meerdere keren gevallen, maar beiden vinden dat toch wel een erg drastische stap.

Voor dit echtpaar heeft QUICKMEDIATOR een praktische oplossing op papier gezet.
Na een gezamenlijke inventarisatie van hun wensen én de mogelijkheden is besloten om eerst een tijdje ‘gescheiden van tafel en bed’ te leven. Ieder op een ander adres, maar wel bij elkaar in de buurt, zodat zij contact met elkaar kunnen blijven houden.
De lopende financiële verplichtingen en de verdeling van de woonlasten zijn in goed onderling overleg schriftelijk vastgelegd, zodat beiden niet voor toekomstige verrassingen komen te staan. Misschien dat de ‘officiële scheiding’ alsnog door hen aangevraagd gaat worden, maar dat zal dan een weloverwogen beslissing zijn.

Herkent u zich in deze situatie? Neemt u gerust contact met mij op.
Tijdens een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprekje licht ik graag onze werkwijze en de mogelijkheden toe.

Per 2015 treedt de ‘Wet hervorming kindregelingen’ in werking. Doordat het fiscale voordeel bij het betalen van kinderalimentatie gaat vervallen, kan de draagkracht van de alimentatiebetaler minder worden. Tijd om de alimentatieafspraken opnieuw te bekijken. Lees verder Kinderalimentatie niet aftrekbaar

Als Quickmediator heb ik inmiddels tientallen mediations naar tevredenheid van cliënten afgewikkeld. Dat zijn niet alleen zakelijke conflicten, ook zijn er burenruzies en culturen kunnen botsen. Een van de redenen dat mijn bemiddeling succesvol is, is mijn jarenlange ervaringen in de aannemerij in het buitenland. Zo ben ik tijdens mijn werk in Saoedi-Arabië geconfronteerd met diverse geloofsovertuigingen en verschillende levensstijlen. Lees verder Burenruzie en cultuurverschillen

Op 8 oktober 2014 vond opnieuw een landelijke bijeenkomst van Quickmediators plaats. Op deze bijeenkomsten kunnen de Quickmediators de ervaringen uit de praktijk met elkaar bespreken. Dit keer stonden wij als mediator stil bij de vraag of wenselijk is om een clausule voor social media in een echtscheidingsconvenant op te nemen. Lees verder Kennisdeling als mediator

Ook voor relatiebemiddeling

In iedere relatie komen spanningen, ergernissen en ruzies voor die de verhouding onder druk kunnen zetten. Dit hoeft zeker niet het einde van een relatie te betekenen. Maar als je door alle emoties de oplossing niet meer ziet, kan relatiebemiddeling door een neutrale mediator uitkomst bieden. Lees verder Ook voor relatiebemiddeling

Snelle en goedkope scheiding

Quickmediator doet haar naam eer aan!

Vlak voor de kerstdagen zocht een echtpaar bij mij juridische hulp om nog vóór 2014 een verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank in te dienen. Dit echtpaar zat echt in tijdnood in verband met fiscale regelgeving. Hoewel ze al het één en ander hadden uitgezocht, moest er nog een formeel echtscheidingsconvenant opgesteld worden.
Door alle expertise binnen de Quickmediator-netwerkgroep kon ik binnen een week een definitief echtscheidingsconvenant naar tevredenheid van beide partijen tot stand brengen. Het verzoek tot de scheiding lag nog vóór 1 januari 2014 bij de rechtbank.
Wanneer dit echtpaar voor een juridische procedure had gekozen, was dit niet mogelijk geweest. Door met mij als intermediair in zee te gaan heeft dit – inmiddels ‘gelukkig gescheiden’ – echtpaar een veelvoud aan kosten bespaard.