Op 8 oktober 2014 vond opnieuw een landelijke bijeenkomst van Quickmediators plaats. Op deze bijeenkomsten kunnen de Quickmediators de ervaringen uit de praktijk met elkaar bespreken. Dit keer stonden wij als mediator stil bij de vraag of wenselijk is om een clausule voor social media in een echtscheidingsconvenant op te nemen. Want maar al te vaak blijken de scheidende partijen elkaar tijdens en na de scheidingsprocedure via Facebook of Twitter het leven zuur te maken. Het opnemen van een verbodsclausule zou dit kunnen voorkomen.

Door het uitwisselen van kennis en informatie blijven de Quickmediators op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, en dat komt uiteindelijk ten goede aan al onze cliënten.
U zit als cliënt dus niet met een één-pitter aan tafel, maar u weet zich gesteund door een landelijke groep van ervaren mediators.

Heeft u een conflict waar u samen niet uitkomt, of heeft u het voornemen om te scheiden?
Neem gerust contact met mij op of met één van mijn collega Quickmediators.
Tijdens een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek informeer ik u graag over onze werkwijze en de mogelijkheden.